Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας

Ιπποκράτους 120 - 11472 Αθήνα
τηλ. & fax: 210 3629460
e-mail: ogegr@otenet.gr
web: http://www.oge.gr