Οι στόχοι μας

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Γενικά - Η ΟΓΕ

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η συνειδητοποίηση της γυναίκας, η ένταξή της στην ενεργό δράση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης, εκμετάλλευσης και καταπίεσης εις βάρος της, η χειραφέτηση της γυναίκας και η απελευθέρωσή της σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Ειδικότεροι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

 

1. Η διατύπωση θέσεων και η ενημέρωση των γυναικών για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ταξικά και φυλετικά.

2. Η μελέτη, επεξεργασία και προβολή θέσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στον εργασιακό και κοινωνικό χώρο.

3. Η καταπολέμηση αναχρονιστικών αντιλήψεων που μειώνουν την προσωπικότητα της γυναίκας και την υποβιβάζουν.

4. Η αφύπνιση της κοινωνικής συνείδησης της γυναίκας, η ένταξη της στους κοινωνικούς αγώνες για την ισοτιμία της, η διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων στη μόρφωση, στην εκπαίδευση και στην εργασία.

5. Η πολιτιστική και αισθητική καλλιέργεια της γυναίκας μέσα από την επαφή της με τα προϊόντα της τέχνης, της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού.

6. Η ενθάρρυνση, βοήθεια και στήριξη των γυναικών για την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Η ένταξη και δραστηριοποίηση τους στο εργατικό και μαζικό λαϊκό κίνημα. Η διατύπωση θέσεων και προτάσεων για την τρέχουσα πολιτική.

7. Ο αγώνας των γυναικών ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την παγκόσμια ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη.

8. Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και κοινής διεκδίκησης με τα άλλα κοινωνικά κινήματα, το εργατικό, το φιλειρηνικό, το οικολογικό, νεολαίας, κατά των ναρκωτικών κ.α.. Η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και δεσμών συνεργασίας με τις γυναίκες όλου του κόσμου που αγωνίζονται για την ισοτιμία τους, ενάντια στον πόλεμο, την καταπίεση, την καταστροφή του περιβάλλοντος, για να οικοδομηθεί ένα μέλλον κοινωνικής δικαιοσύνης και ειρήνης.